Uppl online dating Single malt wissen


09-Oct-2017 13:38

Hon åberopar också Paulus’ brev som viktiga, inte minst för att de är de tidigaste källorna.Negativa traditioner om Jesus menar hon sannolikt också är sanna, eftersom kyrkan inte gärna skulle hitta på sådana.Jag blev relativt nöjd med denna artikel och anser nog att efter artiklarna om Jesusomnämnandena hos Josefus och Hemliga Markusevangeliet är detta den bästa Wikipediaartikel jag har skrivit.Jag tror inte att Wikipediafolket håller med mig, eftersom de verkar föredra mer ytliga artiklar och dessutom fäster liten vikt vid språkets kvalitet.Men även ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” är hämtat från Gamla Testamentet, nämligen inledningen till ”Min Gud” på hebreiska är Eli medan Eloi är arameiska för samma sak.Hägerland säger sedan att ”Lukas” och ”Johannes” velat retuschera detta.

Vad gäller själva dateringen av brevet noterar jag vad jag en gång skrev i min bok: ”Brevet kan vara skrivet på 80-talet.Hägerland lyfter fram de traditioner som var besvärliga för kristna, som exempelvis Jesus’ stränga syn på skilsmässor, och menar att sådana traditioner sannolikt är sanna.Det finns förutom evangelierna, säger reportern, endast en källa från det första århundradet som bekräftar att Jesus funnits som historisk person, och det är Josefus. Många läsare av denna blogg känner säkert till hur osäkert detta bevittnande är och hur osannolikt det är att Josefus alls skrev något om Jesus.Att man inte skulle ha hitta på exempelvis förnedringen genom korsfästelse är en falsk analogi, eftersom vi har bevis för att judarna hittade på just sådant.

Enligt exempelvis Talmud skulle Messias ben Josef, alltså Josefs son Kristus, dö.

Denna lilla detalj har dock knappast den betydelse som jag gissar att Wassén och Hägerland ger den. Sammanfattningsvis hävdar de alltså att de negativa omdömena om Jesus troligen är sanna och styrker hans existens.Dating married women is not something to be ashamed of.… continue reading »


Read more

CASTLE: CALM BEFORE THE STORM (HC) When I first saw a Castle comic book I kind of chuckled, showed a friend who also thought it was funny and then moved on. Based on the TV series starring Nathan Fillion, (the only reason to watch it), these are stories written by the fictional Richard Castle that would be talked about in the show. DEADPOOL: KILLUSTRATED This, very clearly, is not going to be canon as far as the continuing saga of Deadpool is concerned.… continue reading »


Read more